342 502 31 40 - 0543 717 49 36 - 0535 577 23 60
info@therapediatr.com

Osteopati

Osteopati

 

 

Osteopati Nedir?

      Osteopati, 1870’li yıllarda Amerika’lı doktor Andrew Taylor Still tarafından geliştirilmiş bir tedavi yöntemidir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından bilimsel bir tedavi olarak kabul edilmektedir. Yurt dışında oldukça yaygın bir şekilde kullanılan osteopati yöntemleri ülkemizde yeni yeni kullanılmakta olup, bütüncül tedaviye gözle görülür olumlu katkılarından ötürü her geçen gün talebi artmaktadır.

      Osteopati, vücudu bir bütün olarak ele alır. Organların, dokuların, kas iskelet sisteminin birbiri ile olan iletişimini inceler ve ağrı duyulan bölgenin tedavisinde bu iletişim bozukluğunu araştırır. . Bu nedenle sadece rahatsızlık duyulan yer ve dokuyu ele almaz, tüm vücudu inceleyerek rahatsızlığın sebebini  ortadan kaldırmayı amaçlar. Osteopat vücudun kendi iyileşme kapasitesini teşvik eder. Bunu, iyileşme sürecinin önünde duran engelleri ve hareketlilikteki azalmaları kaldırarak yapar. Teknik yardım veya ilaç kullanılmaz.

 

 Osteopat Kimdir?

      Osteopat ; fizyoterapist ve doktorların katılabildiği, ortalama 5 yıl süren osteopati eğitimini almış kişilerdir. Osteopati eğitimi anatomi ve fizyoloji temellerine dayanır. Osteopat; hastanın osteopatik muayenesini yapar ve bulduğu fonksiyon bozukluklarını osteoaptik tekniklerle tedavi eder. Vücuttaki her türlü dokuda tonus artışlarını ve fonksiyon bozukluklarını tespit ederek hastanın iyileşmesini sağlar. Adale ve sinir sistemlerindeki uyumu, organlarla ve cranial sistemle uyumu geliştirerek, sürdürerek, onararak yapılardaki mekanik dengesizlikleri düzelten osteopatlar tıbbın bütün imkanlarını kullanabilen lisanslı uzmanlardır.

 

 

 Osteopati Kimlere Uygulanabilir ?

      Osteopati bütün hasta guruplarında güvenle uygulanabilen bir tedavi tekniğidir.  Her yaş gurubunda hastaya rahatlıkla uygulanabilir. Herhangi bir komplikasyonu ve yan etkisi mevcut değildir.
Akut kırıklarda, ateşli iltihaplı hastalıklarda, ameliyat sonrasında, tümörlerin ileri evrelerinde, kanaması olan hastalarda maniplasyon teknikleri ve mobilizasyon teknikleri uygulamamak gerekir. Ancak fasyal ve yumuşak tekniklerin uygulanmasında herhangi bir sakınca yoktur. 

 

 Osteopati'nin Klasik Tıp Uygulamalarından farkı nedir?

      Osteopati ve klasık tıp, aynı bilimsel kökene sahiptirler. Klinik çalışmalarda aynı anatomik ve fizyolojik bilimsel verilere dayanır ve bu çerçevede ortak dil kullanırlar. Osteopati, klasik tıptan farklı olarak kişiye özgülenmiş bir tedavi anlayışına sahiptir. Klasik tıp ağrının olduğu yerle sınırlı bir yaklaşımı esas alır. Osteopati ise; ağrının bulunduğu yerle bağlantısı olan ve dolaysıyla ağrıya sebep olması söz konusu bölge veya bölgeleri saptayarak, öncelikle sorunun sebebini bulur ve çözer.

      Bütüncül yaklaşım da denilen bu yöntem, temel önceliğidir. Klasik tıpta, ilaç, ameliyat gibi kimyasal ve fiziksel müdahale ile sonuca gidilirken, osteopatide; herhangi bir yan etkisi olmayan sadece doğal yöntemler kullanılır. 

 

 

Tedavi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

      Tedavinin sonunda genellikle kısa süreli istirahat ve nefes egzersizleri önerilebilir. Bu dönemde uygulamanın etkisinin arttırılması için yeterli miktarda su içilmelidir. Omurga üzerine yapılan uygulamalarda genel koruyucu önlemler (aşırı öne eğilmeme, ağır kaldırmama vb) ve gerekli durumlarda egzersiz önerilir. Beklenmeyen bir etki/yan eki görülmesi durumunda uygulamayı yapan hekim ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.